Festivals
 

January

●MuKO-NAGE MATSURI (NIIGATA)

 

●Wakakusa Yama Yaki (NARA)

 

February

●Namahage (AIKITA)

 

●Saitai-ji Eyo (OKAYAMA)

 

●Yokote Kamakura Festival (AKITA)

 

●Kounosu Bikkuri Hina Matsuri (SAITAMA)

 

MARCH

●Omizutori (NARA)

 

●Ohashira Matsuri (NAGANO)

 

APRIL

●Nagahama Hikiyama Matsuri (SHIGA)

 

●Takayama Matsuri (GIFU)

 

MAY

Aoi Matsuri (KYOTO)

 

●Kanda Matsuri (TOKYO)

 

JUN

●ChaChagu Umako (IWATE) 

 

●Yoshiwara Gion Matsuri (SHIZUOKA)

 

●Ontaue (OSAKA)

 

 

●Mibuno no Hana Taue (HIROSHIMA)

 

JULY

●Abare Matsuri (ISHIKAWA)

 

 

●Hita Gion Matsuri (OITA)

 

●Soma Nouma Oi (Fukushima)

 

●Hachinohe Sanja Taisai (Aomori)

 

AUGUST

●Akita Kanto Matsuri (AKITA)

 

●Tatemon Matsuri (TOYAMA)

 

●Shan Shan Matsuri (TOTTORI)

 

●Yamaga Toro Matsuri (KUMAMOTO)

 

●Miyajima Hanabi (HIROSHIMA)

 

●Yoshida Himatsuri (YAMANASHI)

 

SePtember

●Yabusame Shinji (KANAGAWA)

 

●Ohara Hadaka Matsuri (CHIBA)

 

 

●Nebuta Matsuri (AOMORI)

 

October

●Otsu Matsuri (SHIGA)

 

●Kanuma Imamiya Festival (TOCHIGI)

 

●Nada Kenka Matsuri (HYOGO)

 

 

●Kurama Himatsuri (KYOTO)

 

November

●Karatsu Kunchi (SAGA)

 

●Hohu Tenmangu (YAMAGUCHI)

 

December  

●Chichibu Yomatsuri (SAITAMA)

Home  /  Shinrinyoku  / Travel Japan  /  About us  /  Contact